Steinerpedagogiikka on maailmalaajuisesti merkittävä pedagoginen metodi. Steinerpedagogiikan lähtökohdat ovat lapsilähtöisyys, monipuolinen ja tasapainoinen kasvu, yksilöllisyyden huomioon ottaminen, itsenäinen ajattelu, luovuus ja oma-aloitteisuus. Steinerpedagogiikassa huomioidaan yhteiskunnalliset ja sosiaaliset arvot, kuten ihmisoikeudet, suvaitsevaisuus, demokratia ja tasa-arvo. Steinerpedagogiikkaa sovelletaan monipuolisesti eri kulttuureissa ympäri maailmaa. Steinerpedagogiikan perustaja ja alkuideoiden kehittäjä on, filosofian tohtori, kasvatusfilosofi Rudolf Steiner (1861–1925).

Leikki, joka kumpuaa lapsen omasta mielikuvituksesta, hänen kuulemastaan sadusta, ympärillä koetusta tai nähdystä on lapselle tärkeää. Leikki lähtee hyvin yksinkertaisista ja muuntuvista tarvikkeista kuten kankaista, kivistä, nyöreistä jne. Näistä lapset loihtivat vaikkapa kuninkaanlinnoja tai rahtilaivoja. Leikkiessään lapset seurailevat aikuisen töitä ja puuhia ja jäljittelevät niitä leikeissään. Toisinaan he liittyvät aikuisen tekemään kädentyöhön. Aikuisen tehtävä on olla esikuva ja saattelija elämän hyvään.

Toisto jäsentää lapselle päivää, viikkoa ja vuodenkiertoa. Rytmit luovat turvallisuutta lapselle. Päiväkodin päivässä sadut, laulut ja retket vaihtelevat rytmisesti. Päivästä kasvaa viikko ja viikosta lopulta koko vuosi. Maalaaminen, leipominen, retket ja kädentyöt toistuvat leikin lomassa tiettyinä viikonpäivinä. Maanantai muistetaankin paremmin maalauspäivänä kuin maanantaina. Sadut, laulut, retket luontoon seuraavat vuoden kiertokulkua. Vuoden juhla-aikojen esivalmistelut ja viettäminen ovat tärkeitä kohokohtia. Joulu- ja kevätjuhlat vietetään yhdessä vanhempien kanssa.

Tilat herkkine väreineen ja luonnonmateriaaleista valmistettuine huonekaluineen luovat esteettisesti kauniin ja rauhallisen kokonaisuuden. Herkästi aistivalle lapselle ympäristön kodikkuus ja kiireetön tunnelma ovat tärkeitä. 

Lelut ovat myös luonnonmateriaaleista, puusta, silkistä, puuvillasta, villasta jne. Maalaus- ja piirustusvälineet sekä soittimet ovat taiteellisesti laadukkaita. Leikin ja arkisten askareiden lomassa maalaaminen, musisointi, laulu ja muu taiteellinen työ luovat lapsille hyväätekeviä elämyksiä ja kokemuksia.