Yleistietoa

Päiväkodin ryhmät:

Kultasiipi 1–3-vuotiaille, 8 paikkaa
Valkosiipi 1–3-vuotiaille, 4 paikkaa
Punasiipi 2–5-vuotiaille 14 paikka ja viskarit 7 paikkaa
Sinisiipi 2–5-vuotiaille, 14 paikkaa ja Sinisiiven pienryhmä 4 paikkaa

Hopeasiipi 2–5-vuotiaille, 14 paikka

Keltasiipi viskarit 7 paikkaa

Vihersiipi 6–7-vuotiaille, 14 paikkaa, esiopetusryhmä, maksuton esiopetus

 

 

Päiväkoti on avoinna arkipäivisin klo 7.00 – 17.00 ja tarvittaessa 6.30 alkaen. 

 

Päiväkodissa on koko- ja osa-aikaista varhaiskasvatusta..

Laskutus on tuntiperusteinen.

Steinerpäiväkoti Pajulintu toimii vuonna 2000 ja 2014 (laajennus) valmistuneessa omassa, kauniissa päiväkotirakennuksessa, joka on ekologinen allergioita ja yliherkkyyksiä ennaltaehkäisevänä mallirakennus. Laajennus on rakennettu luonnonomukaisesti ja hengittäväksi. Puutalo sijaitsee rauhallisella metsikkötontilla Huhtalassa.

Steinerpäiväkoti Pajulintu on kaikille perheille mahdollinen vaihtoehto. Varhaiskasvatusmaksut ovat samat kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja määräytyvät perheen tulojen mukaan.

Steinerpäiväkoti Pajulinnussa lapset saavat olla lapsia, leikkiä ja elää satujen maailmassa. Mielikuvituksesta kumpuava, omaehtoinen leikki antaa monipuolisia virikkeitä lapselle. Leikin kautta lapsi oppii lapselle luontaisella ja mielekkäällä tavalla. Pajulinnussa  maalataan, piirretään, näytellään, leivotaan, retkeillään ja harjaannutaan musiikissa ja kädentaidoissa. Lapset ulkoilevat paljon ja reipasta liikuntaa on omassa pihassa ja metsässä pari kertaa päivässä sekä viikoittain puisto- ja metsäretkiä, satujumppaa tai sirkusta. Lapsille kerrotaan satuja. Niitä elävöitetään nukketeatterin tai näytelmän keinoin. Saduista opitaan syviä viisauksia.

Pajulinnussa lasten kasvuympäristö on suojaa antava ja  imapiiri on rauhallinen.

Omassa keittiössä valmistettu luomuruoka maittaa lapsille hyvin ja tukee heidän terveyttään.

Pajulinnussa työskentelee kokenut ja ammattitaitoinen henkilökunta. Henkilökunnalta edellytetään varhaiskasvatusalan tutkinnon lisäksi steinerpedagoginen perehtyneisyys.

 

Steinerpedagogiikka on maailmalaajuisesti merkittävä pedagoginen metodi. Steinerpedagogiikan lähtökohdat ovat lapsilähtöisyys, monipuolinen ja tasapainoinen kasvu, yksilöllisyyden huomioon ottaminen, itsenäinen ajattelu, luovuus ja oma-aloitteisuus. Steinerpedagogiikassa huomioidaan yhteiskunnalliset ja sosiaaliset arvot, kuten ihmisoikeudet, suvaitsevaisuus, demokratia ja tasa-arvo. Steinerpedagogiikkaa sovelletaan monipuolisesti eri kulttuureissa ympäri maailmaa. Steinerpedagogiikan perustaja ja alkuideoiden kehittäjä on, filosofian tohtori, kasvatusfilosofi Rudolf Steiner (1861–1925).

 

Päiväkodin ylläpitäjä on Seinäjoen seudun steinerpäiväkotiyhdistys ry. Steinerpäiväkoti Pajulintu aloitti toimintansa vuoden 1990 alussa. Yhdistyksen johtokunta koostuu vanhemmista ja päiväkodin henkilökunnasta.

Päiväkotirakennus on yhdistyksen rakennuttama. Nykyisen rakennuksen ja laajennuksen on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Maarit ja Aarni Holttinen Tampereelta. He ovat suunnitelleet mm. Tampereen Rudolf Steiner -koulun toimitilat ja saaneet suunnittelustaan Tampereen hyvän rakentamisen palkinnon 2007. He ovat suunnitelleet myös Tampereen steinerpäiväkodin.

Toimisto: Johanna Mäkelä, 0405939235, pajulintu [at] netikka [dot] fi