Steinerpäiväkoti Pajulinnun esiopetuksessa Seinäjoella lapset ovat yksilöitä, joita kannustetaan ilmaisutaitoon ja luovuuteen. Esiopetuksessa opitaan luovanilmaisun, kuvataiteen, kädentöiden, musiikin, rytmiikan ja liikunnan sekä lapsesta nousevan vapaan leikin kautta. Tavoitteena on mielikuvituksen rikastuminen, sosiaalisten suhteiden ja itsetunnon vahvistuminen. Leikin avulla valmiudet numeroiden ja kirjainten maailmaan kehittyvät. Steinerpedagogiikka huomioi lapset yksilöinä, joten myös esiopetuksessa lapsilähtöisyys ja yksilöllisyys ovat tärkeä lähtökohta. Päiväkotirakennus on terve ja luonnonmukainen talo, jossa tekstiilit, huonekalut ja lelut ovat luonnonmateriaaleista.

Steinerpäiväkoti Pajulinnussa esiopetus vastaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Opetusmetodit ovat myös kansainvälisen steinerpedagogiikan mukaisia.

Lakisääteinen, maksuton esiopetus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Esiopetus valmistaa lasta koulutielle. Esiopetuksesta voi jatkaa steinerkouluun tai peruskouluun. Pajulintu tarjoaa esiopetuksen lisäksi myös aamu- ja iltapäivisin varhaiskasvatusta. Sen hinta määräytyy samoin kuin kunnallisessa päiväkodissa. Tämän lisäksi perimme 40€/kk luomulisän.

 

Hakeminen esiopetukseen

Voit tilata esiopetuksen hakulomakkeen Pajulinnusta: toimisto(at)pajulintu.fi tai puhelimella 044 757 0028.

tai tulostaa sen tästä:

Ilmoittautuminen_esiopetukseen

Täytetty hakulomake palautetaan allekirjoitettuna Pajulintuun osoitteella:
Steinerpäiväkoti Pajulintu
Vuorenmaanrinne 28
60220 Seinäjoki