Steinerpäiväkoti Pajulinnussa vaalitaan lapsuutta!

• PAIKKOJA 1-7-vuotiaille
• PIENET RYHMÄT
• HOITOMAKSUT samat kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, luomulisä 25€/kk
• ESIOPETUS, maksuton, luomulisä 25€/kk
• LUOMURUOKA ja lähiruoka valmistetaan omassa keittiössä ja se maistuu!
• TAIDEKASVATUSTA: kuvataidetta, ilmaisutaitoa, musiikkia… päivittäin!
• SADUNKERRONTAA, lauluja ja loruja sekä usein nukketeatteria ja näytelmiä
• Reipasta LIIKUNTAA päivittäin sekä metsäretkiä, satujumppaa ja sirkusta
• LUOVA LEIKKI on lapsille tärkeää ja vapaata luovaa leikkiä on paljon!
• LELUT LUONNONMATERIAALEISTA kehittävät aisteja
• KAUNIS YMPÄRISTÖ antaa rikkaita aistielämyksiä ja lisää viihtyvyyttä
• JUHLAT kohokohtina eri vuodenaikoina
• Lapsen YKSILÖLLISYYS huomioidaan ja ITSETUNTOA tuetaan
• LAPSET SAAVAT OLLA LAPSIA
• Päivässä KIIREETÖN ja MYÖNTEINEN ilmapiiri
• Turvallisuudentunnetta luovat RAJAT ja hyvä HUOLENPITO
• KASVATUSYHTEISTYÖ vanhempien kanssa on tärkeää
• LUONNONKAUNIS, TURVALLINEN ja leikkiin innoittava piha
• YHDISTYS ylläpitäjänä luo YHTEISÖLLISYYTTÄ
• Steinerpedagogiikka on kansainvälisesti TUNNETTUA ja ARVOSTETTUA