Kasvatusyhteistyö vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan on tärkeää. Jo vanhempien tutustuessa päiväkotiin luodaan yhteistyölle pohjaa. Hyvä yhteistyö on lapsen parhaaksi. Luottamus ja avoin vuorovaikutus on yhteistyön perusta. Ennen varhaiskasvatuksen aloitusta keskustellaan vanhempien kanssa esitellen päiväkotia ja sen toimintaa sekä keräten tietoa, jota vanhemmat haluavat kertoa lapsestaan. Ennen kun lapsi aloittaa päiväkodissa järjestetään kotikäynti, jossa lapsen tuleva kasvattaja tulee tutustumaan lapseen kotioloissa. Näin luodaan hyvä pohja lapsen ja kasvattajan välille.

Vanhempainkeskustelut järjestetään perheittäin aina kun vanhemmat tai kasvatushenkilöstö sitä toivovat. Syksyisin ja keväisin sovitellaan vanhempien kanssa vasu-keskusteluja, joissa puhutaan lapsen ajankohtaisista asioista ja laaditaan/ päivitetään lapsen varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma.  

Vanhempainilta järjestetään aina kauden alussa syksyllä. Vanhempainillassa kasvattajat esittelevät toimintaa lapsiryhmässä ja vanhemmat tutustuvat toisiinsa sekä kasvattajiin.

Kädentyöniltoja järjestetään vanhemmille ja muille kiinnostuneille muutamia vuosittain. Aiheina voivat olla mm. pienen nuken ja kangaseläimen valmistaminen, ruuanlaitto, juhla-aikojen koristeet tai puutyöt. Käsillä tekemisen ohella voidaan keskustella esim. lapsuudesta, kasvatuksesta, leikistä ja leluista.

Talkoita järjestetään keväisin ja syksyisin. Syksyllä marraskuun loppupuolella pidetään talkooilta ja koristellaan päiväkoti jouluiseksi yhteistyössä vanhempien ja henkilökunnan kanssa. Ilta liittyy myös satumaisen Tonttulanpaja -tapahtuman esijärjestelyihin. Keväällä toukokuussa siistitään päiväkodin pihaa talven jäljiltä, lisätään hiekkaa hiekkalaatikoihin ja istutetaan kesäkukat.

Päiväkodille on perustettu myös vanhempainryhmä, jolla on oma Whatsapp-ryhmä.