Vanhemmat

Yhteistyö

Vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan kasvatusyhteistyö on tärkeää. Jo vanhempien tutustuessa päiväkotiin luodaan yhteistyölle pohjaa. Hyvä yhteistyö on lapsen parhaaksi. Luottamus ja avoin vuorovaikutus on yhteistyön perusta. Ennen varhaiskasvatuksen aloitusta keskustellaan vanhempien kanssa esitellen päiväkotia ja sen toimintaa sekä keräten tietoa, jota vanhemmat haluavat kertoa lapsestaan. Vanhempainkeskustelut järjestetään perheittäin aina kun vanhemmat tai kasvatushenkilöstö sitä toivovat. Syksyisin ja keväisin sovitellaan vanhempien kanssa keskusteluja, joissa puhutaan lapsen ajankohtaisista asioista ja laaditaan/ päivitetään varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma.  

Vanhempainiltoja on neljä kertaa vuodessa. Syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa kasvattajat esittelevät toimintaa lapsiryhmässä ja vanhemmat tutustuvat toisiinsa. Muina vanhempainiltoina alustetaan kasvatusaiheita ja keskustellaan niistä. Aiheina voivat olla vaikkapa vuorovaikutustaitojen kehittyminen 5-6 vuotiailla tai leikin monipuolinen anti lapsen kehityksessä.

Vanhemmille ja muille kiinnostuneille järjestetään muutama kädentyönilta vuosittain. Aiheina voivat olla mm. pienen nuken ja kangaseläimen valmistaminen, ruuanlaitto, juhla-aikojen koristeet tai puutyöt. Käsillä tekemisen ohella voidaan keskustella esim. lapsuudesta, kasvatuksesta, leikistä ja leluista. Marraskuun loppupuolella pidetään talkooilta ja koristellaan päiväkoti jouluiseksi yhteistyössä vanhempien ja henkilökunnan kanssa. Ilta liittyy myös satumaisen Tonttulanpaja -tapahtuman esijärjestelyihin.