Meille on todella tärkeää, että kaikki perheet ovat tyytyväisiä tarjoamaamme palveluun. Jos kysymyksiä toiminnasta herää, toivomme teidän ottavan yhteyttä ryhmän kasvattajiin tai päiväkodin toimistoon viipymättä. Usein asiat saadaan selvitettyä yhteisen keskustelun kautta.

Huoltajalla on kuitenkin lain takaama mahdollisuus laatia muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta.

”Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä. Muistutus on kirjattava ja käsiteltävä asianmukaisesti ja siihen on annettava vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä.” (Varhaiskasvatuslaki54§ 540/2018).

Toimi näin: Täytä Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta -lomake ja toimita se Pajulinnun toimistoon paperisena tai sähköpostilla pajulintu [at] netikka [dot] fi

Seinäjoen kaupungin ohje: https://1drv.ms/w/s!AicDWp-N1XuDgeB-xDnyrfIg4y0w0g

Sosiaaliasiamiespalvelun tiedot: Sosiaali- ja potilasasiamies – Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (hyvaep.fi)